Internet Leased Line: sự lựa chọn hoàn hảo

Internet Leased Line: sự lựa chọn hoàn hảo
(PLO)- Internet Leased Line là kênh truyền kết nối Internet chuyên dụng, giải pháp kênh thuê riêng trên hạ tầng cáp quang, cung cấp đường truyền Internet, truyền số liệu cho các tập đoàn, tổng công ty...