Tăng tốc lướt Facebook

Tăng tốc lướt Facebook
(PLO) – Hiện nay, việc bị đứt cáp quang ở biển đã làm giảm đi dung lượng băng thông ở Việt Nam khá nhiều, chính vì vậy, việc truy cập vào các trang ở nước ngoài như Facebook hay Google thường khá chậm chạp.