56 ứng dụng ăn cắp mật khẩu Facebook

56 ứng dụng ăn cắp mật khẩu Facebook
(PLO)- Các nhà nghiên cứu bảo mật vừa phát hiện ra phần mềm độc hại GhostTeam, tồn tại bên trong ít nhất 56 ứng dụng trên Google Play, được thiết kế để đánh cắp mật khẩu Facebook và hiển thị quảng cáo.