CNTTT: Đại chiến quảng cáo

CNTTT: Đại chiến quảng cáo
(PLO)- Nếu cảm thấy phiền phức vì những mẩu quảng cáo cứ liên tục xuất hiện trên màn hình, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để ngăn chặn.