Cách khôi phục tài khoản Facebook

Cách khôi phục tài khoản Facebook
(PLO)- Hiện có khá nhiều người dùng bị khóa tài khoản Facebook tạm thời do bị người khác report (báo cáo). Làm cách nào để khôi phục lại tài khoản Facebook?