Cách biến một bài viết bất kỳ thành âm thanh

Cách biến một bài viết bất kỳ thành âm thanh
(PLO)- Nếu không có thời gian đọc tin tức, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để biến một bài viết bất kỳ thành âm thanh. Đồng nghĩa với việc người dùng có thể vừa nghe tin tức và vừa làm việc khác.