Áp dụng công nghệ để phát triển doanh nghiệp

Áp dụng công nghệ để phát triển doanh nghiệp
(PLO) - Hội thảo Chuyển đổi kinh tế số Việt Nam trong cuộc CMCN 4.0 cung cấp các kiến thức về nền tảng số hóa, chia sẻ lộ trình cũng như cách ứng dụng công nghệ để phát triển doanh nghiệp.