Các tính năng bí mật của YouTube (P.1)

Các tính năng bí mật của YouTube (P.1)
(PLO) - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số thủ thuật nhỏ để tăng tốc load video, xem playlist của một nghệ sĩ bất kì hoặc các chương trình truyền hình trực tiếp…và nhiều hơn thế nữa.