Nền tảng blog mới của Twitter

Nền tảng blog mới của Twitter
(PLO) - Đồng sáng lập Twitter là Evan Williams và Biz Stone vừa cho ra mắt một nền tảng blog mới khá đơn giản, được gọi là Medium.