Virus gây thiệt hại 8.500 tỷ đồng trong năm 2014

Virus gây thiệt hại 8.500 tỷ đồng trong năm 2014
(PLO) - Với ít nhất 6,98 triệu máy tính (theo Sách Trắng về Công nghệ Thông tin – Truyền thông) đang được sử dụng trên cả nước thì mức thiệt hại do virus gây ra trong năm 2014 lên tới hơn 8.500 tỷ VNĐ.