Những mẫu iPhone nào có hỗ trợ 5G?

Những mẫu iPhone nào có hỗ trợ 5G?
(PLO)- 5G là một tiêu chuẩn kết nối mới, cho phép người dùng truy cập Internet nhanh hơn. Làm thế nào để biết iPhone của bạn có hỗ trợ kết nối 5G?