Cần làm gì khi cảm biến vân tay không nhạy?

Cần làm gì khi cảm biến vân tay không nhạy?
(PLO)- Cảm biến vân tay, cảm biến tiệm cận hay cảm biến ánh sáng trên điện thoại đôi khi sẽ hoạt động không chính xác và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?