Sửa lỗi gõ chữ trên thanh địa chỉ của Google Chrome