Dùng tay cầm Playstation để sửa ảnh trên Lightroom

Dùng tay cầm Playstation để sửa ảnh trên Lightroom
(PLO)- Nhà thiết kế Ben Stewart đã phát hiện công dụng khác của tay cầm Playstation vào việc sửa ảnh trên Lightroom. Anh đã sử dụng phần mềm SCPToolKit và JoyToKey trên Windows hoặc Joystick Mapper trên OSX để hỗ trợ gán nút tay cầm vào các phím tắt cho công việc của mình.
Xem thêm