Sử dụng Internet trong Ngày IPv6 thế giới

Sử dụng Internet trong Ngày IPv6 thế giới ảnh 1

Theo đó, người dùng có thể download công cụ tunnel broker và đăng ký tài khoản tại website http://tunnelbroker.netnam.vn/support/.

Sử dụng Internet trong Ngày IPv6 thế giới ảnh 2

Việc cài đặt công cụ tunnel broker khá đơn giản....

Sử dụng Internet trong Ngày IPv6 thế giới ảnh 3

..và bất kì người sử dụng nào cũng có thể tự cài đặt được.

Sử dụng Internet trong Ngày IPv6 thế giới ảnh 4

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Window XP thì bạn phải cài đặt IPv6 cho window XP, Window 7/Vista mặc định đã hỗ trợ, bạn không phải làm bước này.

Sử dụng Internet trong Ngày IPv6 thế giới ảnh 5

Để kết nối chọn vào biểu tượng openvpn ipv6 trên system tray và chọn connect.

Sử dụng Internet trong Ngày IPv6 thế giới ảnh 6

Chọn connect để kết nối khi đó sẽ hiển thị hộp thoại hỏi Username và Password. Bạn chỉ việc nhập Username và Password đã đăng ký trên trang web của Netnam.

Sử dụng Internet trong Ngày IPv6 thế giới ảnh 7

Hộp thoại báo hiệu kết nối vào mạng IPv6 đã thành công.

Sử dụng Internet trong Ngày IPv6 thế giới ảnh 8

Bạn kiểm tra lại kết nối IPv6 của mình bằng cách vào trang http://test-ipv6.com để xem trạng thái hỗ trợ IPv6 trên máy của mình.

Bây giờ, bạn đã có thể kết nối với mạng IPv6 và có thể sử dụng dịch vụ IPv6 của các nhà cung cấp dịch vụ lớn như Google, Facebook, Bing… một cách bình thường.

Một số trang web chạy trên mạng IPv6 bao gồm:

Google IPv6: ipv6.google.com

Facebook IPv6 : www.v6.facebook.com

VNNIC IPv6: http://ipv6.vnnic.net

Bên cạnh đó, trang web www.ipv6.net.vn đã được NetNam thiết lập để cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ liên quan đến IPv6, đồng thời nâng cao nhận thức cũng như cập nhật những bước tiến mới nhất về quá trình thử nghiệm và triển khai mạng IPv6 ở Việt Nam và các nước trên toàn thế giới.

Ngoài Netnam, Công ty SPT cũng sẽ tham gia ngày IPv6 thế giới bằng cách đăng ký đường kết nối native IPv6 đến mạng VNIXv6 của VNNIC và sử dụng thử nghiệm các dịch vụ trên nền IPv6 do VNNIC cung cấp gồm các dịch vụ VoIPv6, Emailv6 và triển khai máy chủ DNS trên nền IPv6.

Trong ngày IPv6 thế giới, SPT sẽ triển khai mạng IPv6 trên website chính http://www.spt.vn http://www.ipt.vn  .

Theo Thế Phương (ICTnews)