Sử dụng IE8 để truy cập nhiều tài khoản Gmail

Vấn đề này được thực hiện thông qua tùy chọn New Session, đây là một tùy chọn có thể đăng nhập vào nhiều website để dõi theo nhận dạng của bạn trong các tab khác nhau – giống như Gmail.

Cho ví dụ, trong Firefox, bạn không thể mở nhiều tài khoản Gmail trong nhiều tab hoặc cửa sổ. Nếu bạn đăng nhập vào tab thứ hai hoặc cửa sổ thứ hai thì bạn sẽ bị đăng xuất khỏi tab đầu tiên.

Đây là cách sử dụng tính năng này ưu việt này trong IE8:

1. Chạy Internet Explorer 8 và mở Gmail. Phải hủy chọn tùy chọn Remember Me khi bạn đăng nhập.

2. Nhấn Alt-F, I, sau đó nhấn Enter. Khi đó bạn sẽ thấy một Internet Explorer session mới (thực tế là giống như một cửa sổ IE mới).

3. Mở Gmail và đăng nhập tài khoản thứ hai của bạn, tiếp đó phải hủy chọn tùy chọn Remember Me.

Tất cả chỉ có vậy, thật đơn giản. Và bạn có thể làm việc với nhiều tài khoản Webmail khác cũng như các dịch vụ khác mà không thích có nhiều session chạy một cách đồng thời.

Tuy đây có thể không phải là giải pháp lý tưởng, đặc biệt nếu bạn thích Gmail nhớ username và password trong một session trước để sử dụng cho session tiếp theo. Hy vọng Microsoft sẽ có những bước điều chỉnh trong tương lai về tính năng New Session của IE để có thể hỗ trợ được tùy chọn này.

Theo Quantrimang/PCworld