Sử dụng dịch vụ ghi chú online

Mới đây, Google ra mắt phần mềm lưu ghi chú tên gọi là Keep. Phần mềm nhằm đem tới cho người dùng cách thức mới để tạo và lưu các ghi chú vào “đám mây” Google Drive.

Sử dụng dịch vụ ghi chú online ảnh 1

Theo đó, người dùng có thể nhanh chóng ghi lại ý tưởng của mình và thậm chí có thể đưa cả danh sách và hình ảnh để theo dõi nhưng gì quan trọng. Các ghi chú của người dùng được đồng bộ với tất cả thiết bị và có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Trước Keep, một số dịch vụ ghi chú online cũng thu hút được lượng người sử dụng lớn như Catch, Notepad, Evernote…

TB