Sự bình yên trong ảnh tối giản

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 1

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 2

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 3

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 4

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 5

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 6

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 7

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 8

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 9

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 10

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 11

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 12

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 13

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 14

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 15

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 16

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 17

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 18

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 19

Sự bình yên trong ảnh tối giản ảnh 20

Ảnh sưu tầm trên PhotopolyFlickr:

Theo Kim Ngân (VNE)

Đọc thêm