Sony cho đặt trước TV 4K X9 với giá từ 128 triệu

Đọc thêm