Sở TT-TT TP.HCM hướng dẫn chặn thư điện tử mạo danh

Để ngăn chặn, Sở TT-TT đề nghị các đơn vị nên tham khảo các biện pháp phát hiện, ngăn chặn thư mạo danh trên trang web của Sở tại địa chỉ www.ict.hcm.gov.vn. Khi phát hiện thư điện tử mạo danh hoặc chứa mã độc, các đơn vị gửi thông tin theo tài liệu hướng dẫn của Sở về hộp thư stttt@tphcm.gov.vn để được phân tích và xử lý kịp thời.

TRUNG THANH

Đọc thêm