Số lượng thiết bị cài Windows 10 vẫn còn thấp

Tuy nhiên, có lẽ công ty sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để thực hiện việc này bởi họ đang tái cấu trúc mảng kinh doanh điện thoại, sa thải 7.800 nhân viên và bán lại nhà máy cho Foxconn.

Đặc biệt là vào ngày 29-7 tới đây, người dùng sẽ không còn được nâng cấp miễn phí lên Windows 10, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng dù rằng hiện tại chỉ có khoảng 350 triệu thiết bị chạy Windows 10.

Đọc thêm