Đến lúc tạm biệt Google Glass

Đến lúc tạm biệt Google Glass
(PLO) – Còn nhớ vào khoảng thời gian 2012 – 2014, khoảng thời gian được xem là niên đại mới của làng công nghệ bởi sự ra đời của Google Glass. Tuy nhiên, ngay bây giờ bạn sẽ phải “Say Goodbye to it”.