Smartphone Việt nâng chất

Smartphone Việt nâng chất ảnh 1

Theo đó Qualcomm sẽ hỗ trợ Viettel sản xuất smartphone không có lợi nhuận, thậm chí trợ giá máy để người sử dụng chuyển từ điện thoại thông thường sang smartphone.

BH