Smartphone sẽ làm chủ mọi thiết bị

Smartphone sẽ làm chủ mọi thiết bị ảnh 1

Qualcomm dự đoán đến năm 2020 sẽ có 25 tỉ thiết bị kết nối, trong đó các thiết kế dùng trong smartphone sẽ được sử dụng như một nền tảng để ứng dụng trong các thiết bị khác như nhà thông minh, điện kế thông minh, máy giặt, tủ lạnh thông minh và hệ thống khóa, bảo mật… Tất cả thiết bị sẽ có thể điều khiển từ xa bằng smartphone.

BH