Smartphone đời cũ sẽ khó truy cập Facebook

Cụ thể, nếu đang sử dụng Android 2.3, iOS 7 hoặc Windows Phone 8.1 trở xuống, bạn sẽ không thể truy cập mạng xã hội cho đến khi nâng cấp hoặc đổi thiết bị khác. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể bỏ qua hạn chế trên bằng cách sử dụng Facebook Lite, Messenger Lite hoặc sử dụng Facebook thông qua trình duyệt.

Đọc thêm