Skype hỗ trợ gọi video theo nhóm trên smartphone

Skype hỗ trợ gọi video theo nhóm trên smartphone ảnh 1
Trước đây người dùng chỉ có thể gọi video với một người khi sử dụng smartphone, tuy nhiên ngay bây giờ bạn đã có thể gọi video theo nhóm bằng cách đăng ký trước tại http://10years.skype.com/ trước khi nó được cập nhật chính thức.