Lắp đặt ăng-ten trời, một người bị bỏng nặng

Nguyên nhân gây ra tai nạn là do anh Cường bất cẩn đưa cần ăng-ten chạm vào đường dây điện cao thế 110KV bên trên làm phát sinh tia lửa điện bắn thẳng vào người, va chạm này đã làm cho hệ thống điện tại khu vực bị tê liệt khi sự cố xảy ra.
Đang hiển thị 2201645673509662010.