Sắp xếp thư thông minh trong Yahoo! Mail

Bạn chỉ cần mở Yahoo! Mail lên, trong dòng View, chọn From Contacts để chỉ xem các lá thư của những người có trong danh bạ email của bạn; chọn From Connections để xem thư của người lạ. Trong mục Sort by, chọn Unread để xếp thư theo trình tự thư chưa đọc, hoặc chọn Sender để xếp thư theo địa chỉ người gửi. Chọn Subject để xếp thư theo tiêu đề, chọn Date để xếp theo ngày gửi, chọn Attachtment để nhóm các thư có file đính kèm lại với nhau, chọn Flag để nhóm các thư được gắn cờ hiệu.

Bình thường, hộp thư Yahoo! Mail và các hộp thư khác không hiển thị dung lượng file đính kèm trong thư nhưng để biết được thông tin đó, trong mục Show bạn chọn là Size Column thì thông tin dung lượng file sẽ hiện ra. Tính năng này giúp bạn dễ dàng tìm ra file cần thiết trong các thư gửi đến. Để xem nội dung thư cùng lúc với việc duyệt thư, bạn đánh chọn mục Reading Pane. Đây là hai tính năng rất hay mà Gmail và Hotmail không có.

Sắp xếp thư thông minh trong Yahoo! Mail ảnh 1

Theo Tào Gia (NLĐ/Thế giới @)