Làm thế nào để sao lưu dữ liệu trên iPhone?

Làm thế nào để sao lưu dữ liệu trên iPhone?
(PLO) – Sao lưu dữ liệu là một công việc vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ giúp bạn hạn chế được các sự cố không mong muốn, đồng thời phục hồi mọi thứ trở lại nguyên vẹn như ban đầu.