Samsung đang hướng tới chipset 5nm

Công nghệ luôn mang đến điều bất ngờ, và dù rằng với chipset 14nm thì với Samsung họ vẫn chưa kết thúc, trước khi có chipset với kích thước chỉ bằng một móng tay và mạnh mẽ như máy tính để bàn, và cách tiết kiệm pin hơn.

 Samsung khẳng định đang đi đến kiến trúc 5nm cho thế hệ chipset tương lai

Dĩ nhiên, kích thước có thể sẽ kết thúc ở kiến trúc 5nm, Kinam Kim của Samsung đã khẳng định tại hội nghị ISSCC: " cơ bản không có gì là khó khăn cho đến kiến trúc 5nm". Samsung dường như đã vạch ra khả năng thu nhỏ kích thước hơn nữa, để có thể đạt đến kích thước 3,25nm, nhưng để đạt được đến kích thước ấy, có lẽ phải chờ đợi một vài năm kể từ bây giờ, và nếu không có một sự gián đoạn xảy ra trong thời gian đó. 

Đọc thêm