Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 1

Ảnh: =incredi/DeviantArt

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 2

Ảnh: ilona../Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 3

Ảnh: ~wczoraj-wieczorem/DeviantArt.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 4

Ảnh: gaspi *your guide/Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 5

Ảnh: Lord V/Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 6

Ảnh: Olaf Olafson/1x.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 7

Ảnh: Pensiero/Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 8

Ảnh: Liel Bomberg/Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 9

Ảnh: Anhava.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 10

Ảnh: Parnas-io/Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 11

Ảnh: law_keven/Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 12

Ảnh: Camil Tulcan.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 13
Ảnh: Bald Monk/Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 14

Ảnh: II Monkie II.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 15

Ảnh: Kris Kros/Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 16

Ảnh: Cesar R./Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 17

Ảnh: Semi-detached/Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 18

Ảnh: PBase.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 19

Ảnh: Drippy2009/Flickr.

Sắc màu lung linh qua ảnh phản chiếu ảnh 20

Ảnh: snowriderguy/Flickr.

Theo Châu An (VNE /Noupe)

.

Đọc thêm