S-Fone giảm cước Internet di động

Khách hàng đăng ký gói cước Data Basic 250 chỉ trả 175.000 đồng để sử dụng 4 GB dung lượng miễn phí; với gói cước Data Basic 400 khách hàng chỉ mất 280.000 đồng để sử dụng tới 6 GB miễn phí. Chương trình kéo dài đến ngày 19-8-2009.

BÁ HUY