Ra mắt ứng dụng Facebook Groups cho phép quản lý nhóm

Điểm nhấn của ứng dụng này là truy cập và tương tác giữa các thành viên trong nhóm dễ dàng hơn thay vì các bảng tin thường thấy trên News Feed. Facebook Groups giống ứng dụng Messenger trong cách bố trí. Giao diện gồm màn hình chính, trong đó sẽ liệt kê các nhóm. Bạn có thể gửi một trạng thái hoặc hình ảnh vào một nhóm, nhận được thông báo thường xuyên cho bất kỳ hoạt động nào trên nhóm, và thậm chí tạo ra một nhóm mới. Ứng dụng này hiện có trên iOS và Android.

Ra mắt ứng dụng Facebook Groups cho phép quản lý nhóm ảnh 1

Đầu tiên kết nối với tài khoản Facebook. Ứng dụng có bốn thẻ, Groups (màn hình chính của ứng dụng), Notifications, Discover, và Settings. Thẻ Groups liệt kê tất cả nhóm bạn tham gia cùng với một nút Create phía trên bên phải để tạo một nhóm mới. Các nhóm xuất hiện với hình ảnh cá nhân và tên đầy đủ cùng với các thông báo mới từ nhóm đó. 

Ra mắt ứng dụng Facebook Groups cho phép quản lý nhóm ảnh 2

Chọn một nhóm cần tương tác, bạn có thể đăng bài lên nhóm và mời các thành viên khác tham gia. Ngoài ra cũng có thể tùy chỉnh các thiết lập thông báo cho từng nhóm. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút More ở phía trên bên phải và một màn hình cài đặt mới sẽ mở ra. Ở đây có thể thêm một nhóm đến màn hình chính và quản lý các thông báo. Nếu di chuyển xuống, sẽ thấy tùy chọn để rời khỏi nhóm. Bạn có thể đăng ảnh và đưa ra các bình luận.

Thẻ Notifications sẽ cung cấp các thông báo từ mỗi nhóm. Trong thẻ Settings, bạn có thể quản lý các thông báo dành cho mỗi nhóm. Thẻ Discover cho phép tìm kiếm các nhóm mới dựa trên những nhóm bạn đã tham gia.

Ra mắt ứng dụng Facebook Groups cho phép quản lý nhóm ảnh 3

Tải ứng dụng trên iOS tại http://goo.gl/TWhRbK, Android tại http://goo.gl/eAFkuH