Trang web về Phạm Xuân Ẩn chính thức ra mắt

Trang web về Phạm Xuân Ẩn chính thức ra mắt
Trước khi những quyển sách về nhà tình báo tài ba được ra đời, rất ít người biết và hiểu về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn, mặc dù ông là một nhân vật đã góp một phần không nhỏ vào công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.