Quý IV/2009: Đà Nẵng thí điểm hải quan điện tử

Theo lộ trình, 6 tháng cuối năm 2009, cùng với một số Cục Hải quan địa phương khác, Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ chính thức triển khai thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT).

Cục Hải quan Đà Nẵng hiện nay có 16 đơn vị thuộc và trực thuộc, trong đó có 2 Chi cục Hải quan CK cảng, 1 Chi cục Hải quan sân bay, 2 Chi cục Hải quan khu công nghiệp (KCN), 1 Chi cục Kiểm tra sau thông quan, 2 Đội kiểm soát và 8 Phòng, đơn vị tương đương với tổng số biên chế và hợp đồng lao động là 246 người.

Thực tế, biên chế của Cục Hải quan Đà Nẵng không tăng đáng kể trong các năm qua, mặc dù tốc độ phát triển đầu tư trên địa bàn tăng nhanh; các KCN, sân bay, cảng biển trên địa bàn ngày càng mở rộng và phát triển. Với khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong khi nhân lực không tăng, thì công tác cải cách, hiện đại hoá Hải quan, đặc biệt là áp dụng TTHQĐT là yêu cầu tất yếu.

Hướng đến mục tiêu thông quan điện tử, năm 2009, Cục Hải quan Đà Nẵng phấn đấu 80% số lượng tờ khai được xử lý qua hệ thống thông quan tự động và dự kiến đến năm 2010 con số này đạt 90%. Tỷ lệ các lô hàng NK phải kiểm tra thực tế ở mức dưới 10%, đồng thời giảm tối đa thời gian thông quan đối với hàng hoá XNK; 80-90% thủ tục phương tiện vận tải XNC được thực hiện bằng điện tử. Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, thời gian đầu triển khai TTHQĐT, Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ thực hiện thí điểm tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng khu vực I và Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng KV II bắt đầu từ qúy IV-2009. Về mô hình tổ chức, Cục Hải quan Đà Nẵng đề nghị không thành lập Chi cục HQĐT, mà các Chi cục thí điểm thực hiện nhiệm vụ thông quan điện tử, trong đó giao cho Đội Thủ tục tại các Chi cục thực hiện. Dữ liệu tiếp nhận khai báo được tập trung xử lý tự động tại Cục Hải quan Đà Nẵng và việc thu thập thông tin xây dựng hồ sơ rủi ro sẽ do các đơn vị tham mưu thuộc Cục thực hiện (có thể thành lập phòng hoặc tổ quản lý rủi ro thuộc phòng).

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, hiện tại hệ thống mạng tại 2 Chi cục Hải quan CK cảng trên đều được nối với Cục Hải quan Đà Nẵng bằng đường truyền cáp quang nên rất thuận lợi cho việc triển khai TTHQĐT theo mô hình tập trung dữ liệu tại Cục, cũng như tập trung đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật, hạ tầng mạng, tập trung đội ngũ cán bộ chuyên trách về tin học đảm bảo vận hành hệ thống thông suốt. Với mô hình tổ chức dạng này sẽ không hình thành thêm đơn vị mới và hơn nữa rất thuận lợi cho các đơn vị tham mưu tại Cục cùng với các Chi cục xây dựng hồ sơ rủi ro thống nhất trong toàn đơn vị, phục vụ tốt nhất cho thông quan điện tử.

Bắt đầu từ quý II/2009, Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ tổ chức rà soát hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hải quan và các quy trình nghiệp vụ. Trong trường hợp có vấn đề không phù hợp hoặc chưa có văn bản hướng dẫn thì đơn vị sẽ báo cáo kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới. Đồng thời, xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và công tác phối hợp giữa Chi cục và các đơn vị liên quan để thực hiện TTHQĐT. Song song với đó, Cục Hải quan Đà Nẵng cũng sẽ tiến hành lựa chọn DN để thực hiện thí điểm TTHQĐT và thông báo để các DN đăng ký tham gia thực hiện. Trong thời gian thực hiện thí điểm sẽ lựa chọn 10 DN (5 DN áp dụng loại hình kinh doanh và 5 DN áp dụng loại hình gia công, sản xuất XK).

Tới đây Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ tổ chức hướng dẫn cho cán bộ, công chức, cộng đồng DN về quy trình nghiệp vụ TTHQĐT và cách khai thác, sử dụng phần mềm ứng dụng. Đồng thời, xây dựng hồ sơ rủi ro cấp Chi cục; phát triển đại lý thủ tục hải quan và phát.

Theo Báo Hải quan