Quản lý toàn diện smartphone trên máy tính

Quản lý toàn diện smartphone trên máy tính ảnh 1

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể quản lý các tập tin nhạc, văn bản, video, danh bạ, gửi/nhận tin nhắn điện thoại ngay trên máy tính. Ngoài ra, MoboRobo còn hỗ trợ tính năng sao lưu và phục hồi dữ liệu từ xa thông qua WiFi mà không cần gắn cáp kết nối, đảm bảo mọi thứ quan trọng trên smartphone đều được an toàn.