Quản lý mã bưu chính bằng phần mềm

Rút thời gian, tăng chính xác

Theo ông Nguyễn Tuệ Linh, Phó Ban Kỹ thuật CNTT (VNPost), cơ sở dữ liệu mã BCQG được tổ chức dựa trên cơ sở dữ liệu về địa chỉ. Số lượng địa chỉ rất lớn, đa dạng và phức tạp. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng CNTT, cụ thể là ứng dụng phần mềm quản lý mã BC đã giúp cho việc thu thập số liệu thuận tiện hơn, quá trình xử lý số liệu chính xác, nhanh chóng hơn, thời gian tổng hợp, xử lý số liệu được rút ngắn. Ngoài ra, nguyên tắc xây dựng mã BC cũng khá phức tạp, nên việc xử lý có sự hỗ trợ của CNTT còn giúp cho quá trình thực hiện gán mã thống nhất, chính xác.

Từ năm 2003, VNPT đã đầu tư xây dựng hệ thống thông tin MBC2003 làm công cụ tổng hợp số liệu. Do thu thập dữ liệu thủ công nên khối lượng dữ liệu phải nhập rất lớn trong khi chất lượng, hiệu quả công việc không cao. Nhận thức rõ điều này, VNPT đã triển khai cấp user cho các bưu điện tỉnh, thành để địa phương tự nhập dữ liệu địa chỉ. Nhờ vậy dữ liệu đảm bảo chính xác hơn.

Tiếp đó, năm 2006, trước nhu cầu điều chỉnh các nguyên tắc gán mã cho phù hợp đồng thời mở rộng các tính năng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, tra cứu mã; trên cơ sở Quỹ QSF-UPU, BC Việt Nam đã xây dựng hệ thống phần mềm MBC2006 nhằm quản lý tổng thể hệ thống mã bưu chính Việt Nam, hỗ trợ quá trình thu thập số liệu, xử lý gán mã và hỗ trợ tra cứu mã...

Bên cạnh phần mềm quản lý mã BC, nhóm xây dựng mã cũng đã ứng dụng bản đồ số. Thông qua việc kết hợp ứng dụng bản đồ số với các thông tin do các điều tra viên là các bưu tá (quen thuộc với địa chỉ trong địa bàn phát) đã giúp cho việc điều tra dữ liệu địa chỉ tương đối chính xác. Đến nay, bản đồ số đã tương đối chính xác và chi tiết, do đó có thể kết hợp cùng các bản đồ số để tạo thêm các lớp thông tin về BC; và ngược lại cũng có thể sử dụng bản đồ số để xác định chính xác hơn địa chỉ, hỗ trợ cho công tác quản lý mã BC.

Thêm tiện ích cho khách hàng

Mã BC được xây dựng trên cơ sở địa dư hành chính, mật độ dân số và phân cấp về quản lý hành chính trong phạm vi cả nước. Hiện nay ở nước ta, địa dư hành chính, địa chỉ vẫn thường xuyên có sự thay đổi. Do đó, mỗi khi có thay đổi về đơn vị quản lý hành chính như tách, nhập tỉnh, thành phố, quận, huyện, thêm đường phố, thêm số nhà hoặc đặt lại tên phố... thì mã BC cũng phải được cập nhật, điều chỉnh, thay đổi. Ví dụ như Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội thì mã BC ở địa bàn Hà Tây cũng phải đổi theo.

Trước mắt, VNPost sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm MBC2006 để đáp ứng tốt nhu cầu quản lý mã địa chỉ BC trong đó sẽ bổ sung thêm một số thông tin tiện ích về điểm phục vụ như tọa độ trên bản đồ số, hình ảnh các điểm phục vụ, các dịch vụ cung cấp nhằm hỗ trợ cho khách hàng; mở rộng các phương thức tra cứu mã địa chỉ như qua SMS, tổng đài tự động,...Bên cạnh đó, hiện Tổng công ty cũng đang nghiên cứu để tạo ra liên kết giữa dữ liệu mã BC với số điện thoại cố định, ví dụ khi khách hàng không nhớ mã BC mà chỉ nhớ số điện thoại cố định thì họ có thể tra cứu để biết được tương ứng với số điện thoại đó là mã BC nào, hoặc ngược lại với mã BC đó thì có những số điện thoại cố định nào.

Theo Minh Tú (ICTnews)