Qualcomm giúp đơn giản hóa việc tích hợp công nghệ vào xe hơi

Nền tảng Tham chiếu được xây dựng dựa trên một danh mục nhiều công nghệ và sản phẩm cho ngành ô tô, bao gồm modem SnapdragonTM X12 và X5 LTE, Hệ thống Vệ tinh Định vị Toàn cầu và các giải pháp Định vị Cục bộ...

Những điểm nổi bật của Nền tảng Tham chiếu cho Ô tô Kết nối:

• Khả năng mở rộng: hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng như nâng cấp phần mềm qua mạng không dây (OTA), thu thập dữ liệu và phân tích.

• Đảm báo tính tương thích với công nghệ tương lai: giúp các nhà sản xuất ô tô đi theo lộ trình chuyển đổi công nghệ từ DSRC đến V2X lai/di động và từ 4G LTE lên 5G

• Quản trị đa công nghệ kết nối không dây: hỗ trợ nhiều kết nối không dây như Wi-Fi, Bluetooth, và Bluetooth Năng lượng thấp.

Nền tảng Tham chiếu cho Ô tô Kết nối cho phép các nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp khám phá, thử nghiệm và thương mại hóa các thiết kế kết sử dụng module và giải pháp dựa trên lộ trình của Qualcomm Technologies.

 

Đọc thêm