Làm thế nào để 'vô hình' trên Facebook?

Làm thế nào để 'vô hình' trên Facebook?
(PLO)- Nếu không muốn người khác tìm ra tài khoản Facebook thông qua số điện thoại hoặc email đăng ký ban đầu, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để hạn chế. 
Xem thêm