Pin của smartphone hoặc laptop có thể theo dõi bạn

Battery status API được World Wide Web Consortium (W3C) giới thiệu vào hồi năm 2012, đó là một kĩ thuật HTML5 để giúp các trang web bảo tồn năng lượng trên thiết bị. Về cơ bản, các trang web có thể đọc được trạng thái pin của thiết bị, chẳng hạn như thời gian còn sử dụng được cũng như tỉ lệ phần trăm. Dựa vào những kết quả này, các trang web có thể tự động vô hiệu hóa các thành phần không cần thiết để tiết kiệm pin.
Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu của châu Âu đã chỉ ra rằng Battery status API có thể thu thập rất nhiều thông tin mà không được sự cho phép của người dùng thông qua một đoạn script của bên thứ ba, qua đó giả mạo thông tin của bạn để phục vụ cho nhiều mục đích không rõ ràng.

Pin của smartphone hoặc laptop có thể theo dõi bạn ảnh 1

Vấn đề này đã được đề cập đến trong phần quy định của Battery status API hồi năm 2012 mà có lẽ ít ai để ý: “Các thông tin thu thập được có thể tác động tối thiểu đến quyền riêng tư hoặc dấu vân tay của bạn mà không cần phải được người dùng cho phép.”
Nghiên cứu này được tiến hành bằng trình duyệt Firefox và công cụ Upower trên Linux, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng những thông tin thu thập được từ trình duyệt trong Windows, Mac OS X hay Android hoàn toàn đủ để tạo ra các thông tin cá nhân của một người nào đó.

Đọc thêm