Phóng viên được phát video trực tuyến trên Facebook

Facebook đang xây dựng một ứng dụng mới tên gọi Mentions, dành cho các phóng viên có hồ sơ cá nhân hoặc page Facebook được chứng thực. Trước đó, chức năng này chỉ dành cho các nhân vật có ảnh hưởng lớn tới xã hội như diễn viên, vận động viên, ca sĩ, chính trị gia… được dùng Mentions để đăng truyền hình trực tiếp lên Facebook cho người dùng. Video này có thể replay để xem lại khi phim đã hoàn thành, và Facebook cũng cho phép bình luận, like giống như các trang Youtube và Periscope.

"Chúng tôi muốn Facebook trở thành một trải nghiệm tốt hơn cho những phóng viên, dù nó được dùng để tập hợp tin tức hoặc liên hệ với người đọc, tăng lượng người đọc cho tin tức của họ," Vadim Lavrusik, quản lý sản xuất của Mentions cho biết. Kỳ bầu cử mới của Mỹ vào năm 2016 đang tới, đây là thời gian để Faebook mở rộng tiêu chí cho người được phép phát video truyền hình trực tiếp.

Nếu bạn muốn thử xem mình có phù hợp với tiêu chí của Facebook để dùng chức năng này, có thể "nộp hồ sơ" (bao gồm chứng thực trang hoặc profile) tại đây.

Đọc thêm