Tuyển dụng nhân sự bằng robot

Tuyển dụng nhân sự bằng robot
(PLO)- Robot và AI đang cách mạng hóa ngành công nghiệp, thậm chí có thể thay thế cả các chuyên viên tuyển dụng chủ trì các buổi phỏng vấn nhân sự.