Phóng to hình ảnh trên web không cần click

Phần mở rộng này có 2 bản cho ChromeFirefox. Rất thuận tiện trên các trang như Reddit, Amazon, Facebook, Google Images…

Phóng to hình ảnh trên web không cần click ảnh 1

Imagus có nhiều lựa chọn để phóng to hình và những tác vụ có thể làm với từng hình. Bạn có thể yêu cầu nó tải trước hình ảnh lớn hơn của tất cả các hình trên trang, thêm liên kết tới hình ảnh lớn trong lịch sử lướt web của trình duyệt, hình ảnh lớn sẽ hiện ở vị trí nào so với con trỏ chuột… Có rất nhiều phím tắt để lưu hình ảnh, ghi chú của hình ảnh, thậm chí xoay hình để bạn nhìn rõ hơn.

Phóng to hình ảnh trên web không cần click ảnh 2

Để điều chỉnh các cài đặt của phần mở rộng này:

Chrome: Click nút Settings ở góc phải > More Tools > Extensions > click lựa chọn bên dưới Imagus.

Firefox: Click nút Settings ở góc phải > Add-ons > click nút Options bên cạnh Imagus.

Nhớ tất cả thay đổi trước khi rời khỏi khu vực cài đặt.

Bây giờ, bạn đã có thể xem tất cả hình ảnh nguyên bản mà không phải nạp lại trang.