Phạt vi phạm Zing.vn

Theo đó, trang thông tin điện tử tổng hợp Zing.vn của VNG đã thực hiện năm chuyên mục Xã hội, Tình yêu, Chuyện lạ, Chia sẻ, Hình sự không đúng nội dung giấy phép; trang tin này đã đăng, phát 36 tin bài không dẫn nguồn thông tin, đăng các bài viết, ảnh có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục. Ngoài phạt tiền, Sở Thông tin - truyền thông TP đang xem xét việc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép thiết lập Zing.vn.

Theo Q.THANH (TTO)