Phát động “Giải thưởng báo chí về công nghệ xanh 2010”

Đây là giải thưởng đầu tiên dành cho các nhà báo chuyên nghiệp ở Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Tác phẩm dự thi phải được đăng từ ngày 1-1 đến 31-12-2010.

Theo H. LIÊM (SGGP)