Phát động giải Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM lần 5

Đây là giải thưởng dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này hoặc có triển khai ứng dụng liên quan. Giải thưởng năm nay chia làm các nhóm ngành như: đơn vị có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu, đơn vị có sản phẩm phần cứng tiêu biểu, đơn vị cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc sở, cho biết ngoài chất lượng cao hơn năm ngoái, giải thưởng năm nay sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều cơ hội cạnh tranh hơn, được xét riêng để tạo sự cạnh tranh công bằng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham dự dự kiến từ 12-3 đến 12-5-2013. Thông tin được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ http://ictawards.ict-hcm.gov.vn.

BÁ HUY

Đọc thêm