Phạt đến 50 triệu đồng nếu khuyến mãi bằng việc giảm giá cước

Phạt đến 50 triệu đồng nếu khuyến mãi bằng việc giảm giá cước ảnh 1

Nghị định này cũng quy định sẽ phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hoá viễn thông chuyên dùng nhưng không ký hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi không phải là doanh nghiệp viễn thông hoặc không được doanh nghiệp viễn thông thuê nhưng thực hiện khuyến mãi đối với dịch vụ viễn thông; Không phải là doanh nghiệp viễn thông hoặc không được doanh nghiệp viễn thông thuê nhưng thực hiện khuyến mãi hàng hoá viễn thông chuyên dùng.

Cơ quan quản lý nhà nước sẽ xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Tặng SIM có chứa số thuê bao viễn thông hoặc tặng máy điện thoại đã được gắn sẵn số thuê bao viễn thông cho khách hàng không đăng ký dùng thử dịch vụ; Cung ứng dịch vụ viễn thông mẫu cho khách hàng không đăng ký dùng thử dịch vụ; Cung ứng dịch vụ viễn thông mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền khi đã hết thời gian thử nghiệm hoặc dịch vụ đã được cung cấp ra thị trường lớn hơn 12 tháng; Cung ứng dịch vụ viễn thông mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền có tổng giá trị lớn hơn 100.000 đồng; Tổng thời gian thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá đối với một nhãn hiệu dịch vụ viễn thông, nhãn hiệu hàng hoá viễn thông chuyên dùng, chương trình khuyến mại cung cấp dịch vụ viễn thông, bán hàng hoá viễn thông chuyên dùng kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi vượt quá quy định của Bộ TT&TT; Giá trị vật chất dùng để khuyến mãi cho một đơn vị dịch vụ, hàng hoá viễn thông chuyên dùng hoặc tổng giá trị của dịch vụ, hàng hoá chuyên dùng để khuyến mại vượt quá quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Tặng hàng hoá viễn thông chuyên dùng hoặc dịch vụ viễn thông không kèm theo việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua SIM có chứa một số thuê bao viễn thông hoặc phiếu mua máy điện thoại có gắn sẵn một số thuê bao viễn thông hoặc phiếu mua thẻ nạp tiền; Phiếu sử dụng dịch vụ viễn thông có hiệu lực trước khi khách hàng sử dụng tối thiểu thời gian liên lạc, lượng thông tin, gói thông tin bằng thời gian liên lạc, lượng thông tin, gói thông tin ghi trong phiếu sử dụng dịch vụ.

(Theo ICTnews)