Phần mềm theo dõi bạn bè nhờ Facebook

Phần mềm theo dõi bạn bè nhờ Facebook ảnh 1

Dựa vào thói quen truy cập Facebook và Messenger của người dùng vào mỗi tối và mỗi sáng, Louv-Jansen đã tạo ra mô hình đồ họa miêu tả thời gian ngủ và thức của bạn bè. Facebook dường như không hài lòng về việc này, tuy nhiên nhà phát triển đã từ chối gỡ bỏ phần mềm khỏi GitHub (một trang chia sẻ phần mềm). Louv-Jansen cho biết: “Tôi muốn mọi người biết rằng họ đang để lại dấu vết của mình ở khắp mọi nơi”.