Phần mềm bẻ khóa iPhone OS 3.0

Phần mềm bẻ khóa iPhone OS 3.0 ảnh 1
ultrasn0w giúp tạo cuộc gọi trong mạng T-Mobile thay vì AT&T. Ảnh: Intomobile.

Tuy nhiên, bản unlock này mới chỉ hoạt động trên iPhone thế hệ đầu và iPhone 3G nhưng chưa tương thích với iPhone 3G S. Với ultrasn0w, người sử dụng có thể tận hưởng hơn 100 tính năng mới của OS 3.0 như cắt/dán dữ liệu, gửi tin nhắn đa phương tiện MMS...

Nhiều người đã cài đặt ultrasn0w và khẳng định đã thực hiện thành công các cuộc đàm thoại mà không gặp khó khăn gì.

Theo VNE/ArsTechnica