Oracle ra mắt cơ sở dữ liệu tự động đầu tiên trên TG

Đám mây Kho Dữ liệu Tự động của Oracle (Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle) là dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu đầu tiên trên thế giới có khả năng tự quản lý, tự bảo vệ và tự sửa chữa, nhờ công nghệ học máy(machine learning) giúp cung cấp hiệu suất cao, khả năng bảo mật và tính khả dụng đầu ngành mà không cần sự can thiệp của con người, với chi phí thấp hơn một nửa so với Amazon Web Services.

"Công nghệ này sẽ thay đổi mọi thứ", ông Ellison phát biểu. "Cơ sở Dữ liệu Tự động của Oracle được phát minh dựa trên những thành tựu công nghệ mang tính cách mạng sánh ngang với sự ra đời của Internet. Nó có thể tự vá lỗi, tự điều chỉnh và tự cập nhật. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu của Amazon đòi hỏi chi phí cao hơn hơn, mà lại sở hữu ít tính năng hơn."

Đám mây Kho Dữ liệu Tự động của Oracle cung cấp toàn bộ tính năng phân tích, bảo mật và khả dụng cao của Cơ sở Dữ liệu Oracle, mà không yêu cầu những thao tác phức tạp về cài đặt cấu hình, điều chỉnh và quản trị - ngay cả khi tải công việc và lượng dữ liệu thay đổi. Cơ sở dữ liệu tự động này là một dịch vụ với đẳng cấp hoàn toàn mới, không cần đến sự quản lý của người dùng, hỗ trợ việc vận hành một kho dữ liệu đám mây trở nên:

Dễ dàng: Kho giữ liệu đầu tiên trên thị trường có khả năng sao lưu, mã hóa tự động và tính khả dụng cao chỉ trong vài giây, chỉ bằng một thao tác. Việc chuyển dịch vào đám mây là rất đơn giản do hoàn toàn tương thích với các cơ sở dữ liệu sẵn có.

Nhanh chóng: Hiệu suất truy vấn đầu ngành mà không đòi hỏi phải điều chỉnh. Đám mây Kho Dữ liệu Tự động của Oracle hoạt động nhanh tới mức Oracle có thể bảo đảm tốc độ xử lý dữ liệu nhanh bằng Amazon Web Services - với chi phí chỉ bằng một nửa.

- Linh hoạt: Khả năng mở rộng quy mô điện toán và lưu trữ một cách độc lập và trực tuyến. Khả năng chủ động phát triển hoặc thu hẹp tài nguyên cho phép người dùng trả tiền theo số lần sử dụng, giúp giảm thiểu chi phí đáng kể. 

Đọc thêm